Top Locations - Regions
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
 | 
Liguria (1.402)
 | 
Lazio (1.077)
 | 
Lombardia (794)
 | 
 | 
Liege (454)
 | 
Lisboa (405)
 | 
 | 
Leiria (161)
 | 
Limousin (137)
 | 
Lorraine (118)
 | 
Larnaca (103)
 | 
Luzern (76)
 | 
Limassol (62)
 | 
Lima (61)
 | 
 | 
Levkas (57)
 | 
Liberec (55)
 | 
Lasithi (28)
 | 
Lapland (27)
 | 
Louisiana (25)
 | 
Lakonia (13)
 | 
 | 
 | 
La Massana (10)
 | 
Lovech (5)
 | 
Lesvos (4)
 | 
 | 
La Romana (4)
 | 
 | 
 | 
Limpopo (3)
 | 
Limerick (3)
 | 
Lagos (2)
 | 
Lomza (1)
 | 
Liverpool (1)
 | 
Leitrim (1)
 | 
Louth (1)
 | 
Limon (1)